BÜYÜK GÜNAHLAR

İslam’da büyük günahlar konularına göre şöyle sıralanabilir.

Kalple ilgili olanlar: Şirk, günahta ısrar, Allah’ın rahmetinden ümit kesmek, azabından emin olmak.

Dil ile ilgili olanlar: Zina iftirası, yalancı şahitlik, sihir, yalan yere yemin etmek.

Mide ile ilgili olanlar: Sarhoş edici içkiler içmek, yetim malı ve faiz yemek.

Cinsel organlarla ilgili olanlar: Zina, livata.

El ile ilgili olanlar: Hırsızlık, adam öldürmek.

Ayak ile ilgili olanlar: Savaş sırasında kaçmak.

Bütün bedenle ilgili olanlar: Ana-babaya itaatsizlik.

Fakat asıl ölçü şudur:

“Günahın küçüklüğüne değil, kime isyan edildiğine bak, buna nisbetle cümle günahlar kebairdir.” (Bkz. Kurtubî Tefsiri. V. 159.)

BÜYÜK GÜNAHLAR NELERDİR?

1. ALLAH’A ŞİRK KOŞMAK

Şirk, Allah’a eş ve ortak koşma, ortak isnat etmek demektir. En büyük zulüm olan şirk, kulu ebedî olarak Cehenneme dûçâr eder. Şirk koşmak, inkâr etmek veya münâfıklık yapmakla kul, Rabbine ve tevhîd ehline hiçbir zarar veremez. Fakat kendisini ebedî azâba müstahak ettiği için, nefsine en ağır şekilde zulmetmiş olur. Peki şirk nedir, çeşitleri nelerdir? Allah’a şirk koşmanın affı var mıdır? Şirk ile ilgili ayet ve hadisler.

2. ZİNA ETMEK

Zina, öteden beri insan aklının, ahlâk ve hukuk nizamlarının ve diğer semâvî dinlerin tamamen yanlış ve çirkin gördüğü bir davranış olup İslâm’da da büyük günahlardan sayılmıştır. 

3. İÇKİ İÇMEK

Cenâb-ı Hak kullarını sevmekte ve onların Cennete girmelerini istemektedir. Bu sebeple de kullarını günahlardan kıskanarak günahın açığını da gizlisini de yasaklamıştır. Aynı şekilde, bütün günahların sebebi ve anahtarı olan içkinin de her türlüsünü, ister az olsun ister çok, ağır ifadelerle haram kılmıştır. 

4. FAİZ YEMEK

Kazançların en şerlisi faizle elde edilen maldır. Karşılıksız mal elde etme esâsına dayanan faiz/ribâ, büyük bir kul hakkı ihlâlidir. Zâhirde, insanlara yardım ve kolaylık gibi görünse de, hakikatte zor durumdaki insanların çâresizliğini istismâr etmekten başka bir işe yaramayan büyük bir musîbettir.

Dînî ve ahlâkî duyguları söndüren ve ekonominin içini kemiren habis bir urdur. Enflasyonu artırmak sûretiyle zenginin daha çok güçlenmesine, muhtâcın da daha çok ezilmesine sebep olur. Böylece toplum kesimleri arasında derin uçurumlar meydana getirir.

5. BÜYÜ (SİHİR) YAPMAK

İslâm’a göre ilim muhteremdir, her türlü hürmete lâyıktır ve öğrenilmesi yasaklanan hiçbir bilgi yoktur. Hatta şerrinden korunmak için sihir bile öğrenilebilir. Ancak hiçbir zaman ilmi kötüye kullanmaya müsâade edilmez. Bu sebeple sihir yapmak haram kılınmış, hatta küfür olarak kabul edilmiştir.

6. YALAN SÖYLEMEK VE YALANCI ŞAHİTLİK ETMEK

Beşeriyet için en zararlı günahlardan biri de yalandır. Yalan rûhu çürüten mânevî bir hastalıktır. Kıyâmet günü insanın aleyhine en büyük delil olarak çıkacaktır.

7. ADAM ÖLDÜRMEK VE İNTİHAR ETMEK

Resûlullah adam öldürmeyi büyük günahlar arasında zikretmektedir. Hatta adam öldürmek, muhtelif rivâyetlerde şirkten hemen sonra zikredilir.

1 0 0 0 0 0
  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki içerik:

İçerdiği Sosyal Mesajlarla Güldürürken Düşündüren 10 Kemal Sunal Filmi

Makale gönderim sistemimize hoş geldiniz

Galeri Alanı

828 x 478