Kuran-ı Kerim’de cinler hakkında neler anlatılıyor hiç merak ettiniz mi?

Cin denen bir varlık var mıdır?

Evet, Kuran-ı Kerim’de ”Cinn Suresi” olarak isimlendirilen tam bir sure vardır. Bununla birlikte cinlerden Kuran-ı Kerim’de kırktan fazla yerde söz edilmiştir.

Cinlerin türleri nelerdir?

Ebu Salebe el-Huşeni, Resulullah (sav) ‘ın şöyle dediği rivayet edilmiştir; ”Cin üç kısımdır. Kanatları olup havada uçabilenler, yılan ve köpek olanlar, meskün ve göçebe olanlar”

Cinleri görmek mümkün mü?

Cinlerin insan şeklinde, kara köpek, akrep, deve, yılan, kara kedi ve siyah eşek şeklinde görülmeleri mümkündür.

Cinler en çok nerelerde bulunurlar?

Cinler daha çok hamam, müzik ve eğlence yerlerinde, içerisinde resim ve heykel bulunan ortamlarda bulunurlar.

Her evde cin bulunur mu?

Evet, hadislerde Der ki; ” Gerçekten bu evlerin yılanlardan olan sakinleri vardır. Onlardan birisini görürseniz çıkması için onu üç defa zorlayın. Giderse ne ala! Aksi halde onu öldürün. Çünkü onlar kafirdir!”

Cinler ölür mü?

Evet ölürler. İbni Abbas’tan gelen hadiste şöyle demiştir; ” Sen Hay’sın ölmezsin. Ama insanlar ve cinler ölümlüdür”

Cinler hangi maddeden yaratılmıştır?

Bizler balçıktan cinler ise hâlis ateşten yaratıldı.

İblis nedir?

Allah, Âdem (A.S)’a secde emrini verdiği zaman, secde etmeyen iblistir.

İblis; Cin tayfasındandır.

İblis, kâfir cinlerin başındadır. Ve tektir. Âdem (A.S)’a secde emrine karşı gelen de odur ve belli bir süreye kadar yaşayacağına dair Allah’tan söz almıştır.

Şeytan nedir?

Şeytan, iblise hizmet eden kâfir cinlerdir. İnsanları kandırmak asıl görevidir.

Cinler bizi sürekli görebilir mi?

Cinler insanlardan daha farklı bir boyutta yaşamakta, ancak insanları görüp izleyebilmekte, konuşmalarını dinleyebilmektedir.

İman eden cinler var mıdır?

Ayetlerde cinlerden bir kısmının Allah’a iman edip, hidayet yoluna uyduklarından bahsedilirken, bir kısmının da isyankar ve inkarcı olduklarından bahsedilir. Müslüman cinler Kuran okunurken dinlemektedirler:

Cinlerle görüşebilir miyiz?

Evet ama burada vurgulanması gereken önemli bir konu da insanların cinlerle ne şekilde görüşebileceğidir. Her ne kadar tam olarak açıklığa kavuşmuş olmasa da, günümüzde “cin çağırma” insanlar arasında yaygın bir uygulamadır. Çoğu insan hayatında bir ya da birkaç kez cin çağırmıştır. Özellikle gençler arasında bu, çok uygulanan bir yöntemdir. Bazı kişiler buna “kalp çağırma”, bazıları da “ruh çağırma” gibi isimler verse de, aslında bu tarz ortamlarda gelenler hep cinlerdir. (Bazı durumlarda da ortamda bir cin olmamasına rağmen insanlar kendi kendilerini buna inandırırlar.)

Ancak bu cinler çoğunlukla iman etmemiş, dinsiz cinlerdir. Dinsiz cinlerin bunu yaparken amaçları ise muhtemelen insanları oyalamak ve onların boş vakit geçirmelerine sebep olmaktır. İnsanlar da bu cinlere aldanarak kendilerinin bir kazanç sağlayabileceğini, gayba dair haberler alabileceklerini zannetmektedirler.

Cinler ne yerler?

Cinler insan artıklarını yerler. Cinlerin yemekleri besmele çekilmeden yenen yemeklerdir. Ayrıca tezek ve kemikler de onların yiyecekleridir.

0 0 0 1 0 0
  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki içerik:

Pug Cinsi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey Muhteşem tatlı köpekler.

Makale gönderim sistemimize hoş geldiniz

Galeri Alanı

828 x 478